Jak pracuję

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ Z KORZYSTANIA ZE WSPARCIA ORAZ TERAPII W FORMIE ONLINE.

TERAPIA • WSPARCIE • ROZWÓJ

Praca z pacjentem

01

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta poświęcona jest na zebranie jak największej ilości informacji dotyczącej problemu – w przypadku osób dorosłych.

W przypadku dzieci – wizyta odbywa się bez dziecka, spotykam się z rodzicami i zbieram dokładny wywiad – niezbędne wówczas są informację dotyczące problemu ze wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka (informację od wychowawcy, historię choroby itp.)

02

Diagnoza problemu

Kolejne wizyty przeznaczone są na diagnozę problemu i ustalenie celów terapeutycznych.

Czas trwania procesu terapeutycznego jest ustalany indywidualnie w zależności o natężenia problemu oraz adekwatnie do potrzeb pacjentów zarówno dzieci jak i dorosłych.

03

Terapia

Praca terapeutyczna to praca pacjenta i terapeuty. Do osiągnięcia zamierzonych efektów potrzebna jest chęć do tej pracy – wysoka motywacja do zmiany umożliwia dojście do lepszego komfortu życia.

W razie potrzeby stale współpracuję z zaufanymi lekarzami z zakresu psychiatrii.

04

Analiza efektów terapeutycznych

Wspólnie z pacjentem (lub rodzicami) analizujemy poziom realizacji zaplanowanych celów. Pacjent przy pomocy terapeuty wskazuje na obszary, które uległy poprawie poprzez oddziaływania terapeutyczne. Ustalamy wspólnie wskazówki do pracy indywidualnej pacjenta w celu podtrzymania efektów terapeutycznych – podniesienia jakości oraz komfortu życia.

W sytuacji braku pozytywnych efektów – ustalamy wspólny plan dalszej stymulacji terapeutycznej.