Oferta

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.” – Francis Bacon.

TERAPIA, WSPARCIE, ROZWÓJ

Moja oferta

TERAPIA

WSPARCIE

TERAPIA

Konsultacja psychologiczna, psychoterapia dla dzieci i młodzieży

Rozwój dziecka od pierwszych chwil życia jest procesem niezwykle ważnym i absorbującym uwagę rodziców. W tym okresie następuję szereg istotnych zmian w rozwoju dziecka.

JEŚLI ZMAGASZ SIĘ Z TRUDNOŚCIAMI / WĄTPLIWOŚCIAMI:

 • czy dziecko rozwija się prawidłowo – zgodnie z normami rozwojowymi
 • masz wątpliwości co do występowania grup ryzyka tj. autyzm, inne zaburzenia rozwojowe
 • z dzieckiem o obniżonych możliwościach i potrzebujesz procesjonalnej terapii psychostymulującej
 • z procesem adaptacji dziecka w nowym otoczeniu tj. przedszkole, szkoła
 • potrzebujesz terapii dla swojego dziecka w celu wyrównania nieharmonijnego rozwoju w postaci wczesnego wspomagania rozwoju

OFERTA JEST SKIEROWANA DO CIEBIE – UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Proces dojrzewania jest wyzwaniem rozwojowym na drodze młodego człowieka od dzieciństwa do dorosłości pojawiają się często trudności, z którymi rodzice mają kłopot by sobie w pełni poradzić. Nastolatek, wówczas jest rozchwiany emocjonalnie, przeżywa skrajne emocje, kwestionuje wartości, które dotychczas przyjmował, bardziej niż zdanie rodziców liczy się dla niego opinia rówieśników.

JEŚLI TWOJE DZIECKO/NASTOLATEK ZMAGA SIĘ Z PONIŻSZYMI TRUDNOŚCIAMI :

 • problemy wychowawcze;
 • problemy interpersonalne w kontakcie z rówieśnikami (trudności w nawiązywaniu relacji, częste konflikty, niechęć do relacji);
 • kryzysy tożsamości, kształtowanie się własnej odrębności
 • przejawy zachowań agresywnych, buntowniczych, impulsywność;
 • nadmierna nieśmiałość;
 • trudności w nauce;
 • uogólnione i specyficzne zaburzenia rozwojowe;
 • zaburzenia lękowe:
 • fobia szkolna;
 • depresja;
 • samookaleczenia;
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia zachowania i emocji;
 • zespoły nadpobudliwości ruchowej;

OFERTA JEST SKIEROWANA DO CIEBIE – UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Konsultacja psychologiczna, terapia dla dorosłych

Terapia jest formą pracy nad osobowością oraz aspektami psychiki mająca na celu odkrycie, zrozumienie oraz zmiany mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie sytuacji problemowych. Celem nadrzędnym terapii jest poprawa jakości życia, funkcjonowania emocjonalnego oraz zwiększenie samoświadomości poprzez lepsze rozumienie siebie.

TERAPIA INDYWIDUALNA PRZEZNCZONA JEST DLA OSÓB, KTÓRE:

 • chciałyby lepiej zrozumieć siebie i poznać swój świat wewnętrzny (uczucia, myśli, pragnienia, potrzeby)
 • odczuwają chroniczny stres w codziennym życiu
 • nie potrafią poradzić sobie z własnymi emocjami i niskim poczuciem własnej wartości: ciągle siebie krytykują, źle się ze sobą czują, za dużo od siebie wymagają, często porównują się do innych
 • doświadczają nadmiernego wstydu, poczucia winy, samotności, wewnętrznej pustki
 • odczuwają ciągły niepokój, uogólniony lęk utrudniający codzienne funkcjonowanie
 • chciałyby lepiej radzić sobie z wyrażaniem złości
 • potrzebują pomocy w radzeniu sobie z przeżywanymi stratami, takimi jak rozstanie, rozwód, śmierć bliskiej osoby.
 • doświadczają depresji, nadmiernego smutku, wycofania, wahań nastroju, mają myśli samobójcze
 • przechodzą kryzys w sferze zawodowej: zmiana lub utrata pracy, wypalenie zawodowe
 • doświadczają różnych trudności w relacji z bliską osobą albo takiej relacji nie potrafią stworzyć
 • chciałyby odnaleźć sens życia i wiedzieć dokąd zmierzają w obliczu życiowych wyzwań i trudnych decyzji.

OFERTA JEST SKIEROWANA DO CIEBIE – UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

WSPARCIE

 • Interwencja kryzysowa

Równowaga psychiczna oraz umiejętność samodzielnego radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego stanowi cel nadrzędny interwencji kryzysowej. Działania wspierające ukierunkowane są na zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Wsparcie obejmuje następujące obszary:

 • Problemy wychowawcze

W ramach pracy z psychologiem można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji. Pomoc dla rodziców może być połączona z pracą z dzieckiem lub może mieć też charakter warsztatowy

 • Problemy małżeńskie

Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dialogu, opartego na rozpoznaniu i wyrażeniu indywidualnych potrzeb każdego z partnerów; pomoc w zrozumieniu, jak doświadczenia relacji z przeszłości każdego z partnerów, przekazy międzypokoleniowe, modele związku rodziców, wzorce damsko-męskie czy postrzeganie danej pary w środowisku, wpływa na codzienne budowanie więzi w parze;

 • Problemy społeczne

Kryzysy i trudności osobiste rodzą trudne uczucia – wśród nich są najczęściej: smutek, lęk, złość, bezradność, bezsilność, a także poczucie niesprawiedliwości, krzywdy i winy.

Wyżej wymienione nieprzyjemne uczucia najczęściej związane są z problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji . Przyczyną trudności interpersonalnych najczęściej są – nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, trudności w wyrażaniu uczuć czy nieumiejętność stawiania granic bądź też schematy i obciążenia rodowe.

Ponadto,  nieodzownym elementem naszego życia są też umiejętności radzenia sobie z porażką oraz startą. Terapia jest skierowana również do osób, które potrzebują pomocy w radzeniu sobie z przeżywanymi stratami, takimi jak rozstanie, rozwód, śmierć bliskiej osoby.

ROZWÓJ

Konsultacja indywidualna oraz forma pracy warsztatowej

Rozwój samoświadomości w oparciu o wiedzę o sobie poprzez doświadczanie, odkrywanie siebie oraz różnych odcieni swojej osobowości i psychiki. Poprzez współpracę zarówno indywidualną jak i warsztatową pozyskasz/rozwiniesz następujące umiejętności:

 • Nauczysz się asertywności oraz umiejętności stawiania granic
 • Wzbogacisz swoją osobowość poprzez odkrywanie poczucia wartości wewnętrznej
 • Ukształtujesz swoją odporność psychiczną, tak aby drobne porażki i niepowodzenia nie kończyły się problemem nie do udźwignięcia
 • Nauczysz się rozpoznawać swoje najgłębsze lęki i maski, które blokują Twoją autentyczność i spontaniczność
 • Poznasz mechanizmy radzenia sobie ze stresem oraz wysokim napięciem emocjonalnym
 • Pozyskasz umiejętności umożliwiające zachowanie wysokich standardów „kultury osobistej”
 • Wzbogacisz swoją SAMOŚWIADOMOŚĆ – zbudujesz adekwatny obraz własnej osoby
 • Zdobędziesz umiejętności SAMOREGULACJI – panowania nad emocjami, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie
 • Zyskasz SAMOKONTROLĘ – ocenę własnego zachowania, nauczysz się poszukiwać przyczyn i skutków swoich działań
 • Zaczniesz dostrzegać innych – nauczysz się budować długotrwałe relacje społeczne oparte na wartościach i szacunku
 • Nauczysz się jak w adekwatny sposób zarządzać swoją emocjonalnością
 • Zyskasz umiejętność stawiania granic oraz komunikowania swoich potrzeb
 • Nauczysz się otwartości na nowe doświadczenia jakie przynosi nam życie
 • Zdobędziesz pewność siebie niezbędną do osiągania najwyższych celów
 • Poznasz mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Zyskasz samopoznanie JA – w relacji partnerskiej, rodzicielskiej, zawodowej
 • Poszerzysz samoświadomość dotyczącą swoich słabych i mocnych stron
 • Poznasz siebie oraz nauczysz się rozwijać swój potencjał
 • Zdobędziesz pakiet wiedzy z zakresu umiejętności interpersonalnych
 • Zdobędziesz umiejętność autoprezentacji na najwyższym poziomie, która przybliży Ciebie do SUKCESU w życiu zawodowym i prywatnym

Masz w sobie wszystko, czego Tobie trzeba do realizacji marzeń i sięgania po najwyższe cele. Najważniejszym aspektem rozwoju człowieka jest odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Trener jest po to, aby pomóc Ci odkryć tą wewnętrzną siłę, żeby Ciebie wspierać, żeby uczyć Ciebie akceptować i kochać siebie, aby pomóc Tobie dokonać ważnej dla Ciebie zmiany lub znaleźć właściwe rozwiązanie ważnej dla Ciebie sprawy.

W tym obszarze specjalista nie doradza, nie daje gotowych rozwiązań ale zadaje pytania, motywuje, przeprowadza ćwiczenia, wspiera metaforą abyś mógł odkryć najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. Pomaga ustalić punkt wyjścia, zdefiniować precyzyjnie cele i odnaleźć korzystne sposoby ich osiągania – jest to złożony proces wspierający Twój rozwój osobisty.

 

JEŚLI JESTEŚ GOTOWY OTWORZYĆ SIĘ NA SUKCES I ZAINWESTOWAĆ W POGŁĘBIENIE SAMOŚWIADOMOŚCI – UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ