Warsztaty

Kompetencje rodzicielskie

Plan warsztatów

Rodzina to podstawowa grupa społeczna w ogromnym stopniu oddziałująca na wszystkich członków rodziny, a szczególnie na dzieci, które w tej rodzinie wzrastają. Ważne jest, więc, by rodziny funkcjonowały w jak najbardziej optymalny sposób, kształtując dojrzałość osobowościową i wpływając na psychospołeczne i fizyczne zdrowie wszystkich jej członków.

Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby jest proponowany dla Państwa warsztat KOMPETENCJI RODZICIELSKICH.

JEŚLI MIEWASZ PROBLEMY:

 • z prawidłowym funkcjonowaniem rodziny;
 • z osobistymi doświadczeniami i przekonaniami;
 • z zaburzeniami w rodzinach pochodzenia (obciążenia rodowe);
 • nie radzisz sobie ze stresem i obowiązkami związanym z funkcjonowaniem rodziny
 • z komunikacją – stale pojawiają się konflikty rodzinne;
 • trudności z rozumieniem postaw , potrzeb oraz oczekiwań innych – masz poczucie, że wszystko jest na TWOJEJ głowie;
 • trudności z kontrolowaniem emocji (krzyk, napady złości, agresja);
 • problemy psychosomatyczne czy też zawodowe;
 • trudności z agresja i niechęcią dziecka;
 • trudnościami w funkcjonowaniu społecznym dziecka w szkole, na placu zabaw podczas wspólnych zajęć;
 • masz poczucie, że obowiązki dnia codziennego Ciebie przytłaczają.

Oferta warsztatu KOMPETENCJI RODZICIELSKICH  – jest skierowana właśnie dla Ciebie i Twojej rodziny. Wszystkie wyżej wymienione obszary znacząco przyczyniają się do wypełnienia w sposób satysfakcjonujący ról zarówno małżeńskich jak i rodzicielskich.

Dzięki uczestnictwie w warsztacie KOMPETENCJI RODZICIELSKICH zdobędziesz wiedzę:

 • jak radzić sobie z rolami społecznymi – małżeńską, rodzicielską;
 • zdobędziesz umiejętności wychowawcze do kształtowania dojrzałości psychospołecznej własnych dzieci;
 • zmienisz swoje negatywne postawy w których funkcjonujesz Ty i Twoja rodzina;
 • nauczysz się rozpoznawać zniekształceń poznawczych w których funkcjonuje Twój cały system rodzinny;
 • nauczysz się KOCHAĆ I WYMAGAĆ, zamiast kochać i rozpieszczać czy też kochać i bić;
 • zdobędziesz umiejętności interpersonalne w komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie;
 • wzmocnisz swoją osobowość, poczucie wartości Twoje oraz wszystkich członków rodziny;
 • zmienisz trwałe negatywne wzorce postępowania względem siebie i rodziny;
 • nauczysz się stawiać granice z poszanowaniem autonomii innych członków systemu rodzinnego;
 • wzmocnisz swoją więź małżeńską – być może zapobiegniesz rozpadowi Twojego małżeństwa lub rodziny