Psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Ewelina Wojewoda

,,Jedną z najpiękniejszych przygód w życiu jest bez wątpienia podróż w głąb siebie.”
Aaron T. Beck

Kwalifikacje oraz doświadczenie

W 2013 roku ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie w 2015 roku ukończyłam również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych na kierunkach – oligofrenopedagogika oraz przygotowanie pedagogiczne. Ponadto, stałe podwyższam swoje kwalifikacje poprzez liczne kursy i szkolenia takie jak:

– Psychoterapia dzieci i młodzieży CBT – w nurcie poznawczo – behawioralnym
– I i II stopień neuroterapia – EEG Biofeedback w Warszawskim Instytucie Neurologii
– Coaching i mentoring – budowanie zespołu, zarządzanie zasobami ludzkimi w konflikcie

Doświadczenie zdobywałam w wielu placówkach oferujących wsparcie dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, chorobami psychicznymi oraz zróżnicowanymi dysfunkcjami.

Posiadam 10 letnie doświadczenie pracy w przedszkolu jako psycholog. Moja praca wówczas polegała na prowadzeniu diagnoz i obserwacji przedszkolaków , terapii indywidualnej dzieci niepełnosprawnych oraz terapii dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Dodatkowo, zajmowałam się prowadzeniem zebrań oraz warsztatów z rodzicami dotyczących procesów wychowawczych dziecka. Zakres mojej pracy obejmował również poradnictwo i pomoc psychologiczną, konsultację indywidualne dla rodziców i nauczycieli.

Dodatkowo w 2013 roku podjęłam współpracę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Ośrodkiem Stymulacji Rozwoju dla Dzieci, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnią dla Osób z Autyzmem – zajmując się diagnostyką oraz terapią dzieci z dysfunkcjami tj. autyzmem, zespołem Aspergera, mutyzm, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, innymi zaburzeniami rozwojowymi. Moja praca polega również na wczesnej interwencji kryzysowej oraz psychoterapii dla dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych tj. depresja, samookaleczenia, myśli samobójcze . Stałe współpracuję z lekarzem psychiatrą.

Posiadam również doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, wykładów oraz warsztatów. Przez 2 lata (2014 – 2016 ) współpracowałam z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży jako wykładowca prowadząc ćwiczenia i wykłady ze studentami studiów podyplomowych z zakresu: psychologia kliniczna, psychologia niepełnosprawności, psychologia rozwojowa, psychologia wychowawcza oraz psychologia pracy.

W chwili obecnej jestem psychologiem w jednej z łomżyńskich szkół podstawowych, gdzie stale prowadzę zajęcia z młodzieżą z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz kształtowania inteligencji emocjonalnej. Ponadto, zajmuję się również interwencją kryzysową związaną z problemami okresu dorastania młodzieży oraz psychoterapią dla dzieci i młodzieży dotkniętą różnego rodzaju zaburzeniami zarówno osobowościowymi, lękowymi oraz trudnościami społecznymi. W zakresie mojej działalności zawodowej jest również prowadzenie warsztatów dla młodzieży, psychoedukacja oraz konsultacje dla rodziców.

TERAPIA WSPARCIE ROZWÓJ

Kom: +48 514 530 822

E-mail: wojewoda.psycholog@gmail.com