Warsztaty

Trening Umiejętności Społecznych

Plan warsztatów

Warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych powstały z myślą o osobach z trudnościami w kontaktach społecznych – zajęcia mają na celu redukcję napięcia związanego z nawiązywaniem relacji społecznych. Stanowią również doskonałą odpowiedź dla ludzi, którzy chcą pogłębić swoje UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE.
Treningi Umiejętności Społecznych realizowane są również dla dzieci i młodzieży – program zajęć dostosowany zgodnie z normą wiekową.

JEŚLI CZUJESZ, ŻE:

• Masz trudności z rozpoznawaniem, interpretacją oraz wyrażaniem emocji
• Masz poczucie, że żyjesz obarczony wysokim napięciem emocjonalnym
• Nie radzisz sobie w sytuacjach dnia codziennego
• Twoje reakcje na zachowania innych są nieadekwatne do sytuacji
• Masz problemy z empatią oraz dostrzeganiem innych
• Masz trudności w zakresie współdziałania w grupie
• Miewasz trudności z dostosowaniem się do panujących norm i reguł życia społecznego
• Popadasz w częste konflikty i nie potrafisz sobie z nimi poradzić
• Nie akceptujesz siebie oraz swojego sposobu bycia
• Zgadzasz się na wszystkie propozycje, po mimo wewnętrznego sprzeciwu
• Nie potrafisz wyrazić swoich prawdziwych pragnień oraz intencji wobec innych osób
• Masz trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem długoterminowych relacji
• Nie radzisz sobie z wysokim poziomem napięcia emocjonalnego oraz z wyrażaniem złości – przejawiasz zachowania o podłożu agresywnym

PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ:

• Nauczysz się rozpoznawać i interpretować emocje
• Poznasz mechanizmy radzenia sobie ze stresem oraz wysokim napięciem emocjonalnym
• Zdobędziesz wiedzę z zakresu samoakceptacji – akceptacja swojej indywidualności, odrębności oraz tożsamości
• Nauczysz się elastycznego spojrzenia na rzeczywistość
• Pozyskasz umiejętności z zakresu teorii umysłu (rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowań innych)
• Pozyskasz umiejętności umożliwiające zachowanie wysokich standardów „kultury osobistej”
• Zaczniesz dostrzegać innych – nauczysz się budować długotrwałe relacje społeczne oparte na wartościach i szacunku
• Wzbogacisz swoją SAMOŚWIADOMOŚĆ – zbudujesz adekwatny obraz własnej osoby
• Nauczysz się dostrzegać swoich mocnych i słabych stron
• Zdobędziesz umiejętności SAMOREGULACJI – panowania nad emocjami, wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie
• Zyskasz SAMOKONTROLĘ – ocenę własnego zachowania, nauczysz się poszukiwać przyczyn i skutków swoich działań
• Nauczysz się odpowiedzialności za siebie i innych
• Zdobędziesz wiedzę z zakresu poprawnej komunikacji oraz efektywnego komunikowania się z ludźmi
• Nauczysz się w adekwatny sposób zarządzać swoją emocjonalnością;
• Nauczysz się stawiania granic oraz komunikowania swoich potrzeb;
• Nauczysz się asertywności i otwartości na nowe doświadczenia jakie przynosi nam życie;

Proponowany warsztat jest skierowany właśnie do Ciebie, zainwestuj w swój rozwój, zdobądź wiedzę – BUDUJ DŁUGOTRWAŁE RELACJE NA LATA